IDSALStiftelsen M/K IDSAL

 Stiftelsen M/K Idsal

Stiftelsen M/K Idsal er underlagt kontroll og tilsyn av Fylkesmannen i Rogaland, og i vedtektene heter det bl.a.:om formålet :

1. Bevare M/K Idsal da den har almen interesse som del av Norges kystkultur

2. Restaurere fartøyet og tilbakeføre det til den periode som avtales med Riksantikvaren.

3. Kartlegge og dokumentere fartøyets historie.

4. Ivareta fartøyets fremtidige drift og vedlikehold

Drift og bruk i lokalsamfunnet

Når M/K Idsal er ferdig restaurert, skal driften være selvfinansierende og dekke bruk og vedlikehold. Fartøyet skal altså tas vare på gjennom aktiv bruk som et levende kulturminne.

Bakgrunn og historie

Båten ble bygd i Great Yarmouth i England i 1874 som sailing sloop med kjenningsmål: L:61’, B:16.7’, og med en tonnasje på 34,22 Br.reg tons. Den ble satt i drift som fiskebåt med navnet Christine - YH595 samme året.

I 1890 ble båten kjøpt av Bernt Olsen Munkejord på Karmøy som fiskebåt, men den ble solgt videre til Peder og Thore Idsal i 1915 og brukt som føringsbåt.

I 1917 ble båten omdøpt til M/K Idsal og innkjøpt til Stavanger Electro - Staalverk A/S for fraktefart mellom Jørpeland og Stavanger. Akterlugaren ble innredet til direktørens disposisjon.

Fra 1948 hadde M/K Idsal flere eiere og ble brukt i passasjer- og godsruten mellom Sandnes - Dale - Stavanger av Oscar II A/S som var forløperen til Haga Busser.

I perioden 1952 til 1982 drev Thorvald Idsøe M/K Idsal i rute- og fraktefart med hjemmehavn på Tau. Senere i perioden kjøpte han båten. Frakten bestod i hovedsak av bygge- og landbruksvarer til den “nye giv” i bolig- og industrireising i Ryfylke etter krigen.

M/K Idsal i norsk skipshistorie

Mot slutten av attenhundretallet ble det kjøpt flere hundre engelske seilfartøy til Norge.

M/K Idsal (eks. Christine) ble opprinnelig bygget etter gamle idealer da kjølen ble strukket i 1874. Trolig var byggingen basert på skipstyper som var mer vanlige sytti år tidligere. Opprinnelig var skroget klinkbygget bortsett fra de to øverste bordene som var kravellbygget. Senere ble skipssiden ned til vannflaten erstattet med kravellhud mens underrvannskroget forble intakt. Det opprinnelige akterspeilet ble beholdt.

Da Riksantikvaren ga midler til restaureringen, omfattet dette også dokumentasjon av M/K Idsal sin historie og tekniske oppbygging.  Dette arbeidet utføres som et separat prosjekt ved Hardanger Fartøyvernsenter.

Da norske skipsbyggere begynte å bygge større dekkete fartøy ved inngangen til nittenhundretallet, ble de raske og lettseilte engelske kutterne brukt som modell. Basert på norske behov ble så gode egenskaper lagt til og en egen norsk tradisjon utbredt.

M/K Idsal synes å være et av meget få gjenværende fartøy med denne byggemåte i Nordsjøbassenget.

Styre

Frode Idsøe Styreleder
Kåre Fyljesvoll  
Tor Harald Hanssen  
Paul Berland  
Roar Idsøe